[x]

IMAGE (Integrated Methods for Advanced Geothermal Exploration)

IMAGE: Integrated Methods for Advanced Geothermal Exploration

2013-2017
19 þátttökuaðilar:

11 vísindastofnanir: TNO Holland (yfirverkefnisstjórn), BRGM Frakkland, CNR Ítalía, ETHZ Sviss, GFZ Þýskaland, IFE Noregur, ÍSOR Ísland, UniBari Ítalía, TU Darmstadt Þýskaland, Universite Montpellier Frakkland og VBPR Noregur.

8 jarðhitaiðnfyrirtæki: AXPO Sviss, ENEL Ítalía,  Fonroche Géothermie Frakkland, Geomidia Tékkland, HS Orka Ísland, Landsvirkjun Ísland, Petratherm Spánn og Sol-E-Suisse Sviss.

Styrkt af 7. rammaáætlun Evrópusambandsins. Styrkupphæð til Íslands 1,7 milljónir evra.
Verkefnisstjóri ÍSOR: Gylfi Páll Hersir, jarðeðlisfræðingur.

Kynningarfyrirlestur 10. september 2013 (PDF skjal á ensku).
Fréttabréf

Árgripahefti frá lokaráðstefnu IMAGE verkefnisins  4.-6. október 2017
Vefsíða: www.image-fp7.eu


 

Markmið

Markmið verkefnisins er að þróa nýjar aðferðir til að rannsaka og meta jarðhitakerfi og staðsetja borholur með markvissari hætti. Vonast er til að hægt verði að gefa sem besta mynd af jarðhitakerfum áður en boraðar eru rannsóknarholur. Það gæti þýtt að hægt yrði að draga úr kostnaði við boranir í jarðhitaverkefnum. Einnig að staðsetning borholna yrði árangursríkari, sem dregur úr umhverfisáhrifum.
Hinar nýju rannsóknaraðferðir yrðu síðan prófaðar í vel þekktum jarðhitakerfum, bæði í setlagakerfum meginlands Evrópu og í háhitakerfum tengdum eldvirkni þar sem vænta má vökva í yfirmarksástandi eins og hér á Íslandi.

Verkþættir

 1. Rannsóknir sem miða að því að skilja eðli og eiginleika jarðhitakerfa. Áhersla verður lögð á að geta sagt fyrir um hitadreifingu, sprungulekt og eiginleika bergs í kerfunum út frá yfirborðsmælingum. Einnig verður reynt að nýta þá þekkingu sem fæst við samanburð á gömlum, útkulnuðum jarðhitakerfum, sem nú eru sýnileg á yfirborði vegna rofs og upplyftingar, og þeim jarðhitakerfum sem eru virk í dag. Safnað verður saman upplýsingum um eiginleika bergs sem nýtast í seinni tveimur verkþáttunum.
 2. Þróa núverandi tækni við yfirborðskönnun til að gefa betri mynd af eiginleikum jarðhitakerfa. Í þessu felst m.a. þróun aðferða á sviði jarðfræði, jarðeðlisfræði og jarðefnafræði. Sem dæmi um mæliaðferðir og tæki má nefna:
 • Jarðeðlisfræðilegar mælingar þar sem jarðskjálftabylgjur og eðlisviðnám jarðar er notað til að greina sprungur, jarðlagagerð og eiginleika jarðhitakerfa.
 • Notkun ljósleiðarakapla í borholum til að fá upplýsingar um jarðlagagerð, hitastig og eðlisfræðilega eiginleika bergs. Hér er meðal annars um að ræða prófun á nýrri og byltingarkenndri tækni til að nota ljósleiðara í stað jarðskjálftamæla til jarðlagarannsókna.
 • Þróun nýrra ferliefna (kenniefna) og efnahitamæla til að kanna rennslisleiðir og greina hitastig djúpt í jarðhitakerfum.
 • Flétta saman þekkingu og niðurstöðum sem fást í fyrri verkþáttum í heildstæða mynd af jarðhitakerfum. Áhersla verður lögð á hversu mikilvægt er að samþætta niðurstöður sem fást með mismunandi yfirborðsmælingum til að myndin sé sem best og geti hjálpað til að kanna jarðhitakerfið áður en til rannsóknarborunar kemur. Gerð verða hugmyndalíkön af þekktum jarðhitakerfum, líkön betrumbætt og aðferðir við yfirborðskönnun þróaðar.

 •  

   

  Tengiliður:
  Gylfi Páll Hersir
  Jarðeðlisfræðingur

  528 1577
  862 1186
  gph@isor.is