[x]

Grunnvatnsrannsóknir

Vatnsvernd og sjálfbær nýting vatnsauðlindarinnar er krafa nútímans. ÍSOR býr yfir sérþekkingu á þessu sviði og hefur stundað ráðgjöf um grunnvatn og grunnvatnsrannsóknir fyrir vatnsveitur, fiskeldisstöðvar og fyrirtæki sem framleiða flöskuvatn. ÍSOR sér einnig um skilgreiningu á vatnsverndarsvæðum og eftirlit með grunnvatnsmengun.

Vatnsból á Austurlandi. ÍSOR kortleggur vatnafar, grunnvatnskerfi og grunnvatnsstrauma þar sem samspil yfirborðsvatns, jarðvatns og jarðmyndana er skilgreint. Vatnafarskort eru notuð við skipulag, umhverfismat, áætlanagerð og ýmsar framkvæmdir. ÍSOR metur einnig afkastagetu borholna og vatnsbóla og annast efnagreiningar á drykkjarvatni og öðru ferskvatni. ÍSOR hefur einnig reynslu af annars konar vatnsöflun og má í því sambandi nefna iðnaðarvatn, slökkvivatn, ylvatn og jarðsjó.

Grunnvatnsþjónusta ÍSOR

  • Ráðgjöf um vatnsöflun og vatnsból
  • Hönnun og staðsetning borholna og brunna
  • Gæði neysluvatns
  • Ferilprófanir
  • Reiknilíkön
  • Nýting og mengunareftirlit
  • Ráðgjöf um vatnsvernd

 

Tengiliður:
Steinunn Hauksdóttir
Yfirverkefnisstjóri

528 1535
822 1999
sth@isor.is