[x]
13. mars 2020

Starf forstjóra Íslenskra orkurannsókna, ÍSOR, er laust til umsóknar.

Ólafur G. Flóvenz forstjóri ÍSOR hefur sagt starfi sínu lausu og verður staðan auglýst núna um helgina. Ólafur hefur gegnt starfi forstjóra frá stofnun ÍSOR eða frá árinu 2003 og þar áður sem framkvæmdastjóri forvera þess, Rannsóknasviðs Orkustofnunar frá 1997. Ráðgjafarfyrirtækið Capacent sér um ráðningarferlið fyrir stjórn ÍSOR.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent.

 

Auglýsing birt af vef Capacent:

Leitað er eftir leiðtoga með frumkvæði, metnað og kraft til að vinna að markmiðum stofnunarinnar. Starfið felur í sér tækifæri til að vinna að framtíðarstefnumótun á sviði orkurannsókna. Hjá stofnuninni starfa nú 67 starfsmenn.

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, er sérstök ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hlutverk ÍSOR er að vinna að verkefnum og rannsóknum á sviði náttúrufars, orkumála og annarra auðlindamála. ÍSOR starfar á viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði og aflar sér tekna með sölu á rannsóknum, ráðgjöf, þjónustu og upplýsingum eða öðrum verkefnum á starfsviði ÍSOR. Hluti af jarðhitastarfsemi ÍSOR er erlendis.

 

Starfssvið forstjóra:

 • Stefnumótun og innleiðing stefnu í samvinnu við stjórn.
 • Daglegur rekstur og stjórnun stofnunarinnar og mannauðs.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana.
 • Ábyrgð á verkefnaöflun og að leiða markaðsstarf stofnunarinnar.
 • Samskipti við viðskiptavini, stjórnvöld og hagaðila.
 • Alþjóðlegt samstarf.


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfinu.
 • Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
 • Þekking eða reynsla á fagsviði stofnunarinnar.
 • Reynsla af vinnu við stefnumótun og breytingastjórnun.
 • Leiðtogahæfileikar og hæfni til að leiða fólk til samvinnu og árangurs.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku.

Launakjör eru samkvæmt ákvörðun fjármála- og efnahagsráðherra í samræmi við grunnmat starfsins. Ráðið er í starfið til fimm ára í senn. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars nk.

 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent.

 

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar auk upplýsinga um árangur sem viðkomandi hefur náð og telur að nýtist í starfi forstjóra ÍSOR. Þriggja manna valnefnd skipuð af stjórn metur hæfni og hæfi umsækjenda og skilar greinargerð til stjórnar.

 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir og Hilmar G. Hjaltason hjá Capacent ráðningum. Öllum umsóknum verður svarað þegar stjórn hefur tekið ákvörðun um ráðningu í starfið.