[x]
24. ágúst 2011

Ráðgjöf í Kenía

Íslensku ráðgjafarfyrirtækin ÍSOR, Mannvit, Vatnaskil og Verkís gerðu nýlega samning við Kenya Electricity, KenGen, í Kenya. Samningurinn kveðjur á um að endurmeta afkastagetu Olkaria-jarðhitasvæðisins og gera hagkvæmnisathugun á fullnýtingu svæðisins. Samningurinn kemur í kjölfar alþjóðlegs útboðs sem ráðgjafa hópurinn vann.
Sigurður Arnalds, Mannviti, Guðni Axelsson, ISOR og Lárus Hólm, Vatnaskilum við undirritun samningsins.  Olkaria-svæðið er í þjóðgarði í sigdalnum norðvestur af Naíróbí við Naivasha-vatnið.  Nýting svæðisins hófst fyrir meira en þremur áratugum, m.a. með ráðgjöf frá Íslandi, og þegar hefur verið virkjað þarna um 200 MW í þremur rafstöðvum.  Um þessar mundir eru í undirbúningi tvær 140 MW virkjanir á svæðinu og KenGen vonast til að í heild sé unnt að virkja þarna rúm 1000 MW.  Til samanburðar er afl Hellisheiðarvirkjunar um 300 MW.
ÍSOR og Vatnaskil sjá um gerð reiknilíkans til að herma hegðun jarðhitakerfisins og meta þannig  afkastagetu svæðisins m.t.t. til framtíðarnýtingar. Mannvit og Verkís annast tæknilega úttekt á núverandi virkjunum og gerð  áætlana um kostnað og hagkvæmni nýrra virkjana sem og könnun á umhverfisáhrifum.  Samstarfsaðili í Kenía er ráðgjafarfyrirtækið Armstrong and Duncan.  Verkið er hafið og mun taka tæplega eitt ár í vinnslu.  Nýting fleiri jarðhitasvæða er í undirbúningi í Kenía og fyrirtækin fylgjast grannt með þeirri þróun. 
Á meðfylgjandi mynd eru Sigurður Arnalds, Mannviti, Guðni Axelsson, ÍSOR og Lárus Hólm, Vatnaskilum við undirritun samningsins.  Þá fylgja tvær myndir af svæðinu og eins og sjá má er mikið umleikis en þarna fer saman rekstur þjóðgarðs og virkjana. 
 Gíraffar og gufaJarðhitasvæðið Olkaria