[x]
20. febrúar 2013

Borun eftir heitu vatni við Hoffell í Hornafirði lofar góðu

Frá borstað á fyrstu djúpu rannsóknarholunni (HF-1) við Hoffell í Hornafirði fyrir RARIK.Borun á fyrstu djúpu rannsóknarholunni eftir heitu vatni við Hoffell í Hornafirði hófst í byrjun nóvember á síðastliðnu ári og lauk um miðjan febrúar. Holan er 1608 m djúp og lausleg afkastamæling á henni fór fram 19. til 20. febrúar. Frumniðurstöður sýna að holan er vel heppnuð. Sjálfrennsli frá henni er nú rúmir 7 L/s og afkastamælingin sýnir að úr henni má dæla um 25 L/s af rúmlega 70°C heitu vatni með hóflegum niðurdrætti vatnsborðs. Vegna þess að enn gætir áhrifa frá köldu skolvatni í holunni er talið líklegt að hiti vatnsins á holutoppi muni hækka þegar frá líður, t.d. í langtíma dæluprófi sem er fyrirhugað.

Holan var boruð af jarðbornum Nasa frá Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða fyrir RARIK í þeim tilgangi að kanna möguleika á hitaveitu fyrir Höfn og nágrenni en Höfn er einn af örfáum kaupstöðum landsins sem ekki nýtur hitaveitu með jarðhita.

Jarðhitaleit fyrir Hornafjörð hefur staðið yfir með hléum í rúm 20 ár. Lengst af fóru rannsóknirnar fram á vegum Jarðfræðistofunnar Stapa ehf. Síðastliðið haust tóku Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) að sér sértækar mælingar í borholum við Hoffell í þeim tilgangi að kortleggja með nákvæmni sprungur í holunum og stefnu þeirra. Beitt var svokallaðri holusjá (televiewer) sem mælir stefnu og halla sprungna sem borholan sker og auk þess sprungna og brota sem myndast við borun og veita upplýsingar um stefnu virks spennusviðs umhverfis holuna á þeim tíma sem hún var boruð. Mælingar síðastliðið haust staðfestu að sprungukerfi jarðhitakerfisins er flókið og í ljós kom að halli vatnsleiðandi sprungna var frábrugðinn því sem talið hafði verið út frá fyrri rannsóknum. Á grundvelli nákvæmrar úrvinnslu þessara gagna, ásamt gögnum um hitastigul og jarðfræði svæðisins, var hola HF-1 staðsett. Í flestum tilvikum hér á landi hafa tilraunavinnsluholur verið staðsettar á grundvelli hitastigulsmælinga og hefur þá verið borað beint ofan í hitahámarkið eða mjög nærri því. Við staðsetningu holu HF-1 var vikið frá þeirri almennu reglu, aðallega á grundvelli holusjármælinganna og er árangur prýðisgóður.

Á næstunni verða gerðar ýmsar rannsóknir á holunni til að auka þekkingu á jarðhitakerfinu. Jafnframt verður dælt úr holunni um nokkurra vikna skeið til að kanna langtímaviðbrögð jarðhitasvæðisins við dælingu.